Ūdens dārzā

Dzīvības un kustības elements dārzā ir ūdens, bieži vien - kombinācijā ar akmeņiem un gaismām.