2019.gada rudenī aicinu sākt mācīties divos interesantos, vērtigos kursos:


"SISTĒMISKO SAKĀRTOJUMU VADĪŠANA", kur apgūsiet sistēmfenomenoloģijas teoriju, sistēmisko sakaŗtojumu uzbūvi, grupu vadīšanas iemaņas, dažādus sakārtojumu veidus un labākos Latvijas sistēmiskā darba meistarus!

Kursa programma ir interesanta arī tiem, kas vēlas izprast sistēmiskos procesus pasaulē un cilvēka dzīvē, uzlabot attiecības ar sevi un apkārtējiem, celt savas dzīves kvalitāti un apzināti piedalīties sakārtojumos kā aizvietotāji.

MĀCĪBAS NOTIKS 2 reizes mēnesī, svētdienās, m/c "Saskarsme" Rīgā. Sāksim 13.oktobrī.

Šī kursa ietvaros var apmeklēt arī atsevišķus nodarbību ciklus.

Esi aicināts uzzināt sistēmfnomenoloģijas pamata teoriju 9 lekciju ciklā "Sistēmisko sakārtojumu ABC" Sanitas Aišpures vadībā.

Šim kursam vairs nevar pievienoties, bet var sekot līdzi vai pieteikties jaunumu saņemšanai 1-2 x mēnesī un nākt uz atsevišķām nodarbībām.


 'JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA" Tukumā 

Sākot ar 2019.gada oktobri aicinu apgūt jaunu dziedniecības programmu Tukumā!

Būs 2 kursi, pirmajā būs iespēja pilnveidot un atveseļot sevi, tātad – kļūt par dziednieku sev, bet otrajā kursā vairāk mācīsim dziedniecības metodes, ko varēsiet pielietot profesionālajā darbā.

ŠAJĀ PROGRAMMĀ UZSVARS tiek likts uz dziednieka paša, kā kvalitatīva darba instrumenta, sagatavošanu.

MĒS KATRS ESAM UNIKĀLI gan kā dziednieki, gan kā klienti, un katram labam dziedniekam top viņa paša metodes, ko nav iespējams atkārtot.

 JA DZIEDNIEKS IR GATAVS darbam kopā ar saviem augstākiem spēkiem, ja viņš ir apzināts šeit un tagad, darbs ar klientu ikreiz notiek iespējami labākajā veidā.

MĀCĪBAS NOTIKS 2 reizes mēnesī, sestdienās, Tukumā, Raudas ielā 6. Sāksim 5.oktobrī.


Būs arī iespēja apmeklēt atsevišķus nodarbību ciklus. Esi aicināts apmeklēt:

"Cilvēka un Pasaules enerģētika" 3 lekcijas, vada Marija Sils.

"Ķermeņa atjaunošana elpojot" 4 nodarbības, vada Aigars Mozulis.

"Uzturs veselībai" 2 lekcijas, vada Anna Suhanova.

"Sava un mājas biolauka attīrīšana" lekcija +prakse, vada Marija Sils.


 

 

 

 

 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .