Sistēmisko sakārtojumu dubultvadības grupas ar Aldi Jaunbrūnu

ALDIS JAUNBRŪNS - sistēmisko sakārtojumu meistars no Liepājas. Savu attīstības un garīgās izaugsmes ceļu sācis caur psihoterapiju, vēlāk specializēti un detalizēti izzinājis atkarību jautājumus un apguvis sistēmisko procesu vadīšanu pēc Helingera metodes. Lielu darbu paveicis, sev un citiem skaidrojot, no kurienes aug destruktīvu paradumu saknes. Pētījis dažādu iekšējo daļu attiecības, to līdzsvarošanas iespējas, iekšējā bērna struktūru un lomu cilvēka veselumā.


Vadība divatā dod iespēju aptvert plašāku Lauka areālu, ieskatīties dziļāk un labāk līdzsvarot vīrišķi - sievišķās enerģijas. Esam ievērojuši, ka darbs rit ātrāk, un tas notiek vieglāk gan aizvietotājiem, gan klientiem!Sistēmisko sakārtojumu darbnīca “ATTIECĪBAS" 25.maijā.

Vada MARIJA BLŪMA-KAULIŅA un ALDIS JAUNBRŪNS. Mēs visu dzīvi esam attiecībās – ar partneriem, ar vecākiem un bērniem, ar draugiem un radiem, ar kolēģiem un kaimiņiem, ar ceļabiedriem un ienaidniekiem, ar pašu Pasauli un ik brīdi - ar sevi.
Savstarpējās jūtas un nerakstītie līgumi savieno cilvēkus ar neredzamām stīgām, kas veido dzimtas vai karmiskos attiecību tīklus.
Mēs skatīsim visdažādākos attiecību samezglojumus ne tikai cilvēka personības, bet arī dzimtas un dvēseles kontekstā.
Sistēmiskie sakārtojumi ir ļoti patiesa metode, kas reizē ir ļoti klusa - tā neprasa attiecību stāstus un konfliktu iztirzājumus, attiecību stāsti atveras tikai tik, cik tas nepieciešams Lauka enerģiju līdzsvarošanai. Nāc ar savu aktuālo jautājumu - pie mums ir droša un saudzīga vide tā risināšanai!

BŪS ļoti īsa TEORĒTISKĀ DAĻA – par attiecību enerģētikas izpratni un modeļiem, par to, kā sistēmiskie (dzimtas, u.c.) iemesli ietekmē šī brīža attiecības, par cilvēku savstarpējā lauka nobīdēm un to iemesliem.
BŪS SISTĒMISKIE SAKĀRTOJUMI atbilstoši klientu pieprasījumiem, kur risināsim aktuālus attiecību jautājumus.

TIEKAMIES plkst. 12.00, darbojamies līdz vakaram
Rīgā, Lāčplēša ielā 36-3 (kods 3&3333), 2.stāvs.

DALĪBAS MAKSA sakārtojuma autoriem 50,- eiro.
Attiecību diagnostika 20,- eiro.
Visiem pārējiem dalība 10,- eiro.

Tiem, kas vēlas savu darbu (sistēmisko sakārtojumu) - lūgums iepriekš pieteikties!
Tālr,.: 29393605 (Marija), vai 29116567 (Aldis)
e-pasts: zemesvejs12@gmail.com

Lūgums ierasties ērtā apģērbā, telpā būsim bez apaviem.
Uzstādījumu starplaikos - tēja, kafija, cepums būs uz vietas.

Par sistēmiskajām praksēm vairāk lasi: http://www.sakartojumi.lv/

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .