Iekšējā drošība

Teorētiski – praktisks seminārs darbam ar bailēm

Tev, drosmīgajam cilvēkam, kurš nebaidās atzīt, ka reizēm ir nobijies un nepārliecināts - seminārs “Iekšējā drošība”!

Seminārs palīdz saprast savu baiļu avotus.

Tas dod ātras, iedarbīgas metodes, kā šaubas un bailes pašam sevī pārvērst drošībā un spēkā.

Aicināti visi, kas vēlas iegūt jaunus resursus un drošu emocionālo pamatu, atklāt sava iekšējā spēka avotus, un iemācīties darboties ar šķēršļiem ceļā uz drosmi un mieru. 
Pamata jūtas katrā cilvēkā – mīlestība un bailes – tām ir jēga un spēks.

Uzzināsiet, un varēsiet pārbaudīt, kā veidojas notikumu ķēdes rezultāts, atkarībā no tajā sākotnēji ieliktās enerģijas. Ko pievelk un rada neapzinātas bailes? Kā tās iepazīt un pieņemt? Kā bailes izmantot savā labā un pārvērst par mīlestības spēku? 

Praktiskā daļā būs enerģētiskās metodes, kas dod ātru rezultātu un ir viegli pielietojamas ikdienā. Izmantosim sistēmisko prakšu vingrinājumus. 
Praktiskie piedzīvojumi semināra laikā:

- Vai šīs bailes pieder man? – iespēja atdot tās radītājam.
- Iespēja pāraugt savas bailes, pārvērst tās par palīgu.
- Iekšējās drošības un miera avoti, ceļš pie tiem.
- Darbs ar resursu lauku, spēka uzkrāšana.
- Tikšanās ar iekšējo sargu un kareivi.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .