Sistēmisko sakārtojumu grupa 

Sistēmiskie sakārtojumi ir viegls, aizraujošs, reizē ļoti dziļš un efektīvs veids kā iepazīt sevi, savu vietu pasaulē, savas saknes, un atrisināt kādu aktuālu jautājumu.

Metode strādā ar cilvēkam apkārt esošajiem enerģiju un informācijas Laukiem, ar redzamām un neredzamām sistēmām, kuru sastāvdaļas mēs esam – ar dzimtu un ģimeni, ar dvēseles daļām, talantu realizāciju, ar tāliem pagātnes notikumiem, kuros mūsu personība pat nav piedalījusies, bet kas turpina ietekmēt mūsu dzīves. Šis ir veids, kā risināt jautājumus, kuriem nav loģiska cēloņa, kā pārtraukt apnicīgas notikumu ķēdes, izbeigt mantotas notikumu programmas un fiziskus simptomus. Metodei ir senas saknes, kas balstās šamaniskajās praksēs, bet tā ir piemērota mūsdienu cilvēka struktūrai un uztverei.

Šīs darbnīcas (vakara) laikā veidosim lielos sistēmiskos sakārtojumus pēc klientu (autoru) pasūtījuma. Gaidu darbu autoru pieteikumus un aicinu aizvietotājus! Klienta dalības maksa 50,00 eiro, ieskaitot dalību kā aizvietotājam otrā darbā. Iespējami arī kādi īsāki diagnostiski darbi. Diagnostiska darba autora dalības maksa 20,00 eiro. Dalības maksa aizvietotājiem pēc garīgās ekonomikas principa – tik, cik katrs jūtas ieguvis no šī pasākuma. 

Sakārtojumus vadīs Marija Blūma-Kauliņa, šamaniski sistēmisko prakšu meistare.

Lūgums pieteikties pa tel.: 29393605, e-pasts: zemesvejs12@gmail.com

Cilvēks ir kas vairāk par to būtni, ko skatām spogulī. Mēs katrs esam daļas no lielās Dzīvības, mēs piederam Dzīvībai ar visām tās izpausmēm. Sistēmiskās prakses skar dziļus cilvēka būtības slāņus, sniedzas aiz personības robežām. To atslēga – patiesums.

Sistēmiskais sakārtojums notiek pēc kāda cilvēka (autora) problēmas risinājuma pasūtījuma, tā laikā manā vadībā šī jautājuma enerģētiskos tēlus izveido un transformē grupas dalībnieki. Pats autors no malas vēro notiekošo no malas un iesaistās tikai tad, kad sistēma jau gatava jaunajai kārtībai. Sakārtojuma process izmaina jautājuma autora energo-informatīvā lauka elementu attiecības, sakārto tās to īstajās vietās, atbrīvo piesaistes, atgriež zudušās dvēseles daļas, lai atjaunotu dzīvības un mīlestības spēku plūsmas. 
Pēc enerģiju sakārtošanas jautājuma autors iegūst simbolisku atslēgu, lai vieglāk jauno struktūru ieaustu reālās dzīves tīmeklī.
Liels ieguvums no notiekošā ir visiem grupas dalībniekiem, arī tā sauktiem aizvietotājiem, kas izdzīvo sakārtojuma autora pasūtītās enerģijas, jo katrs cilvēks nonāk tieši tajās spēku līnijās, kas viņam ir visvairāk atbilstošas. Tādejādi tiek sakārtots arī gabaliņš pasaules aizvietotāja dzīvē, tikai tas nenotiek pēc pasūtījuma, bet tā, kā izvēlas kopējais Dzīvības lauks. 

Sistēmisko sakārtojumu metodes tipiskie jautājumi:
• Partnerattiecību sarežģījumi
• Bērnu problēmas
• Veselības problēmas
• Sarežģījumi darba kolektīvos
• Pašizpausmes problēmas
• Nemotivētas, nepatīkamas emocijas
• Atkārtotas krīzes un traumas
• Materiāli zaudējumi

Sistēmisko sakārtojumu saknes meklējamas šamanisma praksēs, un mūsdienās to visbiežāk pazīst kā Hellingera metodi.

Skaties sev izdevīgu sakārtojumu grupas laiku kalendārā vai Facebook

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .