MAĢISKAIS RATS

Pasaules modelis – Maģiskais rats vai aplis – Zemes Mandala.

 

Rats tiek iezīmēts vai nu dabā – paliels, pa to var pārvietoties – vai zīmēs, vai izlikts jebkurā vietā no katram virzienam atbilstoša simbola. Vislabāk to izprast, kad izliek dabā, ieregulējot pēc debespusēm. Katrai pusei ir savi noteikti aspekti, ar ko tā saistās:

Austrumi ir emocionālā dzīve, jūtu pasaule, pavasaris, dzeltena krāsa, uguns kā stihija, no turienes nāk idejas un fantāzijas, pārdzimšanu ratā tā ir dzimšana, ģimene, diennaktī rīts, visa sākums, dzīvē bērnība, cilvēkā kreisā puse, jaunrades spējas.

Dienvidi ir sociālā dzīve, vēlmes un griba, vasara, sarkana krāsa, ūdens kā stihija, no turienes nāk kaislības un nauda, pārdzimšanu ratā tā ir aktīvā dzīve, sadarbība ar cilvēkiem, diennaktī diena, pilnbrieds, dzīvē pieauguša cilvēka dzīve, cilvēkā vēders, vara pār sevi un citiem.

Rietumi ir praktiskā dzīve, darbs un pienākums, rudens, melnā krāsa, zeme kā stihija, no turienes nāk materiālās vērtības, pārdzimšanu ratā tā ir miršana, jebkuras lietas nobeigums, dzīvē vecums, rezultāts padarītajam, cilvēkā labā puse, raža.

Ziemeļi ir garīgā dzīve, prāta pasaule, ziema, balta krāsa, gaiss kā stihija, no turienes nāk informācija, pārdzimšanu ratā tas ir nāves periods, pārdomas, diennaktī nakts, pauze, dzīvē pēcnāves periods, cilvēkā galva, senču mantojums.

 

Centrā ir visu virzienu krustpunkts, vertikālā ass, saikne starp debesīm un zemi, kā stihija un arī simboliski koks ar saknēm pazemē un galotni debesīs, krāsa zaļa, kas atbilst sirds čakras starojumam. Pa vidu ir šo virzienu saplūšanas, maiņas un mijiedarbības līnijas, kas gada ritumā ir saulgriežu punkti – ZA Lieldiena, DA Jāņi, DR Miķeļi, ZR Ziemsvētki.

Šāds rats dod simboliskas atbildes uz jebkuru mūsu jautājumu, jo aptver visas dzīves jomas, tikai jāprot atbildes saklausīt un saredzēt sevī un apkārtnē.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .