Sistēmisko prakšu nodarbības, nometnes un vebināri 2018.g. vasarā kopā ar mani (un ne tikai...) 

Pieteikties uz pasākumiem pa tel.: 29393605, e-pasts: marijabk@inbox.lv

JŪNIJS

17.jūnijā, svētdienā, “DVĒSELES REINKARNĀCIJAS TEORIJA UN REGRESIJAS SISTĒMISKAJOS SAKĀRTOJUMOSplkst. 10.00 – 14.00 un 15.00 – 19.00

Rīgā, Lāčplēša ielā 36-3, kods 22&2222, mācību centrā “Saskarsme”  Sistēmfenomenoloģijas vadītāju mācību kursa ietvaros.

Teorētiskajā daļā:
* kas ir tās cilvēka daļas, kas pārdzimst, un kas ir unikālas vienai dzīvei
* kā notiek dvēseles pārdzimšanas process un kā mēs tajā attīstāmies
* kādas ir dvēseles un dzimtas kanālu sakarības
* kā veidojas mūsu attiecības ar citām būtnēm reinkarnāciju procesā
* kādi var būt traucējumi šai procesā, kā tie izpaužas dzīvē
* kas ir zudušās dvēseles daļas un pagātnes programmas
* ko darīt, ja ir jūtams reinkarnēšanās traucējums
* kā pamanīt dvēseles kanāla atvēršanos sistēmiskajā sakārtojumā un kā to vadīt
Praktiskajā daļā veidosim Sistēmiskos sakārtojumus tiem, ko Lauks izvēlēsies Marijas un topošo vadītāju pārziņā.

Aicināti piedalīties brīvklausītāji kā aizvietotāji un klienti izlozes kārtībā. Vienas pilnas dienas apmeklējums brīvklausītājam - 60,- eiro.Pus-dienas dalības maksa 30,- eiro.
('Saskarsmes' absolventiem un Sistēmfenomenoloģijas biedrības biedriem -10%)

20.jūnijā, trešdienā, “GAISMAS APLIS LATVIJAI” – Salaspilī, no 19.00

Publisks, atvērts sakārtojums Latvijas attīstībai, ko organizē Sistēmfenomenoloģijas biedrība un Irēna Budreika. Es būšu – Tu arī būsi?

Pieteikties Irēnai, tālr.: 29376547 

25.jūnijā, pirmdienā, vebinārs “Zāļu vakars jūlijam”

Organizē “Dzīves elpa”, sīkāk šeit: http://dziveselpa.lv/event/zalu-vakars-ar-mariju-2/

Piedalies no jebkuras pasaules vietas!

27.jūnijā, trešdienā, “VIRTUĀLO SAKĀRTOJUMU GRUPA” - no plkst 12.00

Iespēja pieteikt savu sakārtojumu (dalības maksa 40,- eiro) vai piedalīties kā aizvietotājam (dalība brīva) no jebkuras pasaules vietas. Diagnostiska darba pasūtītājam dalība 10,- līdz 20,- eiro. Precīzi sakārtojumu laiki tiks noteikti atbilstoši to autoru vēlmēm. Aizvietotājiem ļoti vēlama vismaz minimāla pieredze sakārtojumos klātienē. Jāpesakās iepriekš!

Sakārtojumi notiek Skype grupas ietvaros, reizē ar aizvietotājiem un figūriņām.

JŪLIJS

11.jūlijā, trešdienā, SISTĒMISKO SAKĀRTOJUMU DARBNĪCA, plkst. 18.00 – 21.00

Rīgā, Dzirnavu ielā 42, ieeja pagalmā - 2.durvis pa kreisi, 2.stāvā pa labi, kodu nav.

Gaidāmi divi pilnie sakārtojumi. Aicinu sakārtojumu autorus un aizvietotājus! Dalības maksa sakārtojuma autoram 45,- eiro.Dalības maksa aizvietotājiem ziedojuma formā - cik katrs jūtas ieguvis no šīs nodarbības. Lūgums ierasties maiņas apavos vai zeķītēs.

13.-15.jūlijā Skujenē – “DZĪVES MOZAĪKA” - Sistēmisko sakārtojumu nometne dabas un vasaras vidū, kopā ar dažādiem sakārtojumu metožu vadītājiem. Aicināti sistēmfenomenologi, sistēmisko grupu vadītāji, praktizētāji, apmeklētāji un apmācībās esošie. Veidosim sistēmiskos uzstādījumus, brīvi izvēloties vadītāju, piedaloties citu procesos kā aizvietotāji, baudīsim dabu un gūsim jaunas iepazīšanās. Vairāk te: http://www.sakartojumi.lv/pasakumi/gaidamie-pasakumi/dzives-mozaika/

18.jūlijā, trešdienā, “VIRTUĀLO SAKĀRTOJUMU GRUPA” - no plkst 12.00

Iespēja pieteikt savu sakārtojumu (dalības maksa 40,- eiro) vai piedalīties kā aizvietotājam (dalība brīva) no jebkuras pasaules vietas. Diagnostiska darba pasūtītājam dalība 10,- līdz 20,- eiro. Precīzi sakārtojumu laiki tiks noteikti atbilstoši to autoru vēlmēm. Aizvietotājiem ļoti vēlama vismaz minimāla pieredze sakārtojumos klātienē. Jāpiesakās iepriekš!

Sakārtojumi notiek Skype grupas ietvaros, reizē ar aizvietotājiem un figūriņām.

20.-22.jūlijā Engurē “ZVAIGŽŅU SALIDOJUMS” - daudzveidīga, koša mācību centra "Saskarsme" nometne. Iepazīšanās ar mācību centra pasniedzējiem, lekcijas un nodarbības, peldes jūrā un meditācijas. Iespēja iziet dinamiski meditatīvu procesu"Astro-aplis", kurā sajutīsiet, kā gada ritumā darbojas personīgie bioritmi. No manis - prakse "Attiecības un debess stihijas". Vairāk te: http://saskarsmecentrs.lv/

24. - 26.jūlijā Tukuma Sveikuļos “RADOŠAIS GARS”- pieaugušiem un bērniem, radošo un grafisko prakšu vasaras nometne. Kopā ar Sanitu Aišpuri Dronku un Agnesi Grīntāli. Būs interesantas Sanitas lekcijas, peldes Jumpravas ezerā, meža doto zīmju iepazīšana un pirts. Iepazīsim mandalu, fraktāļu un neirografikas tehnikas. Bērniem atsevišķa programma Agneses pārziņā. Kopā veidosim lielo dabas Mandalu. Vairāk te: http://www.sakartojumi.lv/pasakumi/gaidamie-pasakumi/radosais-gars/

29.jūlijā, svētdienā, “ZAĻĀ SISTĒMISKO REGRESIJU DARBNĪCA”– no 12.00 līdz vakaram

“Lāčupītes dendrārijā”, Engures novadā, pie Klapkalnciema , veidosim sakārtojumus pēc jūsu pieprasījumiem un vēlmēm. Ierasties ērtā apģērbā, piemērotā sēdēšanai sūnās un mētrās. Līdzi jāņem ‘groziņš’ pusdienām. Dalības maksa visiem pēc garīgās ekonomikas principa – atbilstoši tam, cik katrs jūtas ieguvis no šī pasākuma. Ir laba autobusu satiksme.  Iepriekš llūdzu pieteikties!

AUGUSTS

6.augustā, pirmdienā, vebinārs “Zāļu vakars augustam”

Organizē “Dzīves elpa”, sīkāk šeit: http://dziveselpa.lv

Piedalies no jebkuras pasaules vietas!

8. – 12.augustā advancētā šamanisma nometne "PAŠI GARI DZIED" pie Sabiles, kur būšu kopā ar šamani Jāni Filku. Aicināti tie, kas ar šamanisma prakšu pamatiem jau pazīstami. Informācija un pieteikšanās: jkfilks@ml.lv, vai zvanot Jānim: 29275179/

15.augustā, trešdienā, “VIRTUĀLO SAKĀRTOJUMU GRUPA” - no plkst 12.00

Iespēja pieteikt savu sakārtojumu (dalības maksa 40,- eiro) vai piedalīties kā aizvietotājam (dalība brīva) no jebkuras pasaules vietas. Diagnostiska darba pasūtītājam dalība 10,- līdz 20,- eiro. Precīzi sakārtojumu laiki tiks noteikti atbilstoši to autoru vēlmēm. Aizvietotājiem ļoti vēlama vismaz minimāla pieredze sakārtojumos klātienē. Jāpiesakās iepriekš!

Sakārtojumi notiek Skype grupas ietvaros, reizē ar aizvietotājiem un figūriņām.

16.-19. augustā, ziedu un augļu laikā, nometne “TREJĀDĪBA” pie Sabiles - citādai saredzēšanai, sadzirdēšanai, sajušanai. Kopā ar Sanitu Aišpuri Dronku, Laimu Pastori, Indru Markovu.  Ceļojumā pie Sevis - intensīvā transformējošā četru dienu nometnē, savstarpēji sadarbojoties, modināsim savas sajūtas, emocijas un snaudošos spēkus. Būs pirts, mežs, ūdens un saule - sirdī un debesīs. Vairāk te: http://www.sakartojumi.lv/pasakumi/gaidamie-pasakumi/trejadiba-2018/

22.augustā, trešdienā, SISTĒMISKO SAKĀRTOJUMU DARBNĪCA, plkst. 18.00 – 21.00

Rīgā, Dzirnavu ielā 42, ieeja pagalmā - 2.durvis pa kreisi, 2.stāvā pa labi, kodu nav.

Gaidāmi divi pilnie sakārtojumi. Aicinu sakārtojumu autorus un aizvietotājus! Dalības maksa sakārtojuma autoram 45,- eiro.Dalības maksa aizvietotājiem ziedojuma formā - cik katrs jūtas ieguvis no šīs nodarbības. Lūgums ierasties maiņas apavos vai zeķītēs.

SEPTEMBRIS

1.septembrī, sestdienā, “ZAĻĀ SISTĒMISKĀS MODELĒŠANAS DARBNĪCA”– no 15.00 līdz vakaram

“Lāčupītes dendrārijā”, Engures novadā, pie Klapkalnciema , veidosim sakārtojumus pēc jūsu pieprasījumiem un vēlmēm. Ierasties ērtā apģērbā, piemērotā sēdēšanai sūnās un mētrās. Līdzi jāņem ‘groziņš’ pusdienām. Dalības maksa visiem pēc garīgās ekonomikas principa – atbilstoši tam, cik katrs jūtas ieguvis no šī pasākuma. Ir laba autobusu satiksme.  Iepriekš llūdzu pieteikties!

Pieteikties uz pasākumiem pa tel.: 29393605, e-pasts: marijabk@inbox.lv

Lasi par sistēmiskajiem sakārtojumiem un sistēmfenomenoloģiju: http://www.sakartojumi.lv/

 

 Par individuālām konsultācijām zvani - vienosimies!

 

 Zāļu tējas, pirtslietas un citus labumus varēs iegādāties šādos gadatirgos: 

9.jūnijā - Ikšķilē, novada svētkos

16.jūnijā Talsos, talsu tirgū

21.jūnijā Tukumā, pie Rimi, "Brāļu tirgū"

22.jūnijā Ventspilī, tirgus laukumā "Līgo tirgus"

23.jūnijā Engures piejūras tirdziņā

30.jūnijā Talsos, pilsētas svētkos

14.jūlijā Tukumā, Rožu svētkos

28.jūlijā Sabilē, Vīna svētkos

4.augustā Ventspilī, pilsētas svētkos

11.augustā Talsos, Dižmāras gadatirgū


Sīkāk par piedāvājumu un tirdziņu laikiem te: SIBILLA 

 

 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .