Sistēmfenomenoloģija

 Šī ir mācība, virziens, metožu kopums, kas strādā ar cilvēka dzīves parādībām un elementiem (fenomeniem), tverot tās kopsakarībās ar cilvēku veidojošajām enerģētiskajām un informatīvajām sistēmām. Pamatā ir uzskats, ka cilvēks nav ‘vientuļa sala’, bet savas dzimtas un dvēseles loku dalībnieks. Tāpat kā ģenētiski mūsu ķermeņu veidolus nosaka gēni, mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, talantus, emocijas un garīgos aicinājumus veido fenomeni, kas pieredzēti mūsu dzimtā un mantoti dvēseles karmiskajā pieredzē. Sistēmas fenomens šajā gadījumā ir kā tās dotais nospiedums, pēda mūsu enerģētskajā laukā.  Ja sistēma ir sakārtota, ja visi elementi tajā ir savās vietās, cilvēka dzīve rit viegli un pilnvērtīgi, tā ir adekvāta viņa personīgajām vēlmēm un aicinājumiem. Ja sistēmā ir kādi defekti, tie pieprasa no cilvēka pastiprinātu enerģijas atdevi uz šiem fenomeniem, kā rezultātā cieš cilvēka personīgā attīstība, attiecības ar līdzcilvēkiem, veselība, darbs un pašrealizācija.

 Ja fiziskās pasaules elementi ir neapšaubāmi un nemaināmi savos fiksētajos stāvokļos, tad enerģētiskie un garīgie fenomeni ir relatīvi un maināmi. Tie savukārt ietekmē cilvēka sistēmu fizisko elementu attiecības un struktūras nākotnē. Sistēmfenomenoloģijas metodes nemaina vēstures gaitu, tās neietekmē citus cilvēkus, bet tās sakārto tā cilvēka lauku, kas izteicis šādu vēlēšanos. Tādēļ šos procesus mēs saucam par sistēmiskajiem sakārtojumiem, un cilvēkus, kas var tos vadīt par sistēmisko sakārtojumu konsultantiem.

 Par sistēmfenomenoloģijas mācības izveidotājiem un attīstītājiem uzskatāmi vācu filozofs, mācītājs un psihoterapeits Berts Hellingers, kā arī viņa skolnieks Gunthards Vēbers, taču, šim virzienam augot un paplašinoties, tajā pēc būtības var iekļaujas arī holodinamika, karmiskās regresijas, šamaniskās prakses, energoinformatīvā lauka lasīšana, daļēji arī darbs ar organizāciju struktūrām un koučinga metodes. Iedvesmu metodes radīšanai Berts Hellingers guva misionāra gaitās Āfrikā, vietējo šamaņu sarunas ar gariem un informācijas gūšanu no „lauka” pielāgojot mūsdienu rietumu pasaules cilvēka uztverei un vajadzībām.

 Sistēmfenomenoloģija ir garīgā darba metožu kopums, kas saskaras arī ar cilvēka psihi un enerģētiku, tādēļ to mēdz lietot gan psihologi, gan dziednieki, gan kouči. Tomēr šis jāuztver kā atsevišķs, neatkarīgs virziens, tādēļ esam izveidojuši Sistēmfenomenoloģijas biedrību, kurā izpausties visiem, kam tuvas sistēmiskās pieejas idejas un prakses gan kā konsultantiem, gan sakārtojumu dalībniekiem.

SISTĒMISKIE SAKĀRTOJUMI

Metodes, kas balstās sistēmfenomenoloģijas teorijā un šamaniskajās praksēs.  

Šīs metodes jau vairākus gadus ir manu prakšu,  dziednieciskā darba un informācijas gūšanas pamatā. Esmu viena no Latvijas Sistēmfenomenoloģijas biedrības dibinātājām, vadu sistēmisko sakārtojumu grupas, organizēju prakses un popularizēju šo metodi, kas pašlaik uzskatāma par progresīvāko un jaudīgāko no cilvēkiem pieejamajiem transformācijas ceļiem. Šis ir jauns ceļš pie sevis ar vissenākajām saknēm cilvēces garīgajā vēsturē.

Cilvēks nav noslēgta vienība, bet gan dažādu psihoenerģētisko sistēmu sastāvdaļa. Mūs katru individuāli ietekmē mūsu dzimta, ģimene, kurā esam piedzimuši un ko esam paši izveidojuši – tā ir visuzskatāmākā un vispieejamākā sistēma, kurā iekļaujamies. Dzimta ir mūs veidojošais enerģētiskais pamats, jo katrs cilvēks nes sevī daļiņu no katra sava senča, kas dod jaunākajiem dzimtas locekļiem kā savu spēku un gudrību, tā arī pieredzi un problemātiku. Mēs esam arī daļa no savu daudzo inkarnāciju sistēmas, kur sastopamies ar citām sava augstākā Es daļām. 

Manus rakstus par sistēmisko darbu, tā virzieniem un procesiem lasiet šeit: RAKSTI

Pēc sistēmisko sakārtojumu metodēm es regulāri vadu grupu nodarbības, to laikus var uzzināt šeit: KALENDĀRS

Grupu nodarbības ir ļoti iedarbīgs līdzeklis sava enerģētiskā lauka kārtošanai ar tālejošiem rezultātiem. Šajās grupās darbs notiek energoinformatīvā līmenī, tādēļ klientam nav daudz jārunā par savu problēmu, to var atrisināt pat pilnīgi anonīmi. Lauka kārtošana var notikt arī individuālā darbā ar klientu. Sistēmiskajiem sakārtojumiem ir dažādi novirzieni, atšķirīgi vadītāji, tādēļ aicinu ieklausīties sevī, lai sajustu, vai tieši manis vadītā grupas būs Tev vispiemērotākās. Vairāk par sistēmiskajām grupām lasi te: GRUPAS

Grupu nodarbībās ir savi dalības nosacījumi, kurus lūdzam vienmēr iepriekš izlasīt: Nosacījumi

Sistēmsikais darbs notiek ar klāt neesošiem tēliem un enerģijām, tādēļ to viegli pārcelt uz virtuālo vidi. Par onlain grupām lasi te: Virtuāli

"Lietotāju" mācības, kas dod izpratni par sistēmiskajā darbā notiekošo, bet nemāca, kā vadīt Lauka procesus, notiek 6 vebināros ziemas mēnešos "SISTĒMISKĀ DARBA PAMATI"

Kosmozofijas centrā "Saskarsme" ir radīts jauns, licencēts 2-gadīgs interešu izglītības kurss sistēmisko sakārtojumu vadītājiem "Sistēmisko sakārtojumu vadīšana". Sīkāk par kursu lasiet šeit:SISTĒMISKO SAKĀRTOJUMU VADĪTĀJU KURSS 2023.gada rudenī uzņemsim jaunu kursu.


Informāciju par sistēmfenomenoloģiju varat gūt arī  šeit: Sistēmfenomenoloģijas biedrība

Iedvesmai un informācijai - intervija ar Bertu Helingeru, 1997.g. (zemāk blogā) Intervijas un Krievijas sistēmiķi Natalju Bondarenko. 

Turpat, pie intervijām - Guntas Tabores veidotā intervija ar mani par Gara radniecību un citām tēmām, žurnālam 36,6, 2018.gada februārī.

Video intervija ar mani par sistēmfenomenoloģiju, Reģionu Tv raidījumā "Neredzami redzamais", 2018.gada 27.martā.