'JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA"  

Kurss Kurzemes dziedniecības skolā sākās 2022.g. 22.janvārī. (nākamo plānojam pēc gada)

Jaunā laika dziedniecība no klasiskās atšķiras ar citu izpratni par veselības / slimības jēgu un veidošanos, ar lielāku uzsvaru uz Gara pasaules atbalstu, ar plašāka mēroga apzinātību un paļaušanos. Slimība nav jāapkaro, tā jāiemācās veselīgi izslimot. Tā nav sods, nelaime vai kļūda, tā ir izaugsmes iespēja.

             Mazāk gatavo recepšu, mazāk (t.i. nemaz) diagnostikas – vairāk intuīcijas un dziļāko iemeslu izpratnes.

Kursa pasniedzēji - Latvijā zināmi un pieredzējuši sava amata meistari. (sk. zemāk)

Kursā ir plānoti nosacīti 2 periodi, pirmajā vairāk būs iespēja pilnveidot un atveseļot sevi, tātad – kļūt par dziednieku sev, bet otrajā kursā mācīsieties dažādas jaunās dziedniecības metodes,  ko varēsiet pielietot profesionālajā darbā. Vēl ir dažādas papildus nodarbības un vasaras prakse.

 MĀCĪBAS NOTIEK 2 reizes mēnesī, sestdienās, virtuāli un Tukumā.

Mācības pirmajā periodā

PIRMAJĀ GADĀ APGŪSIET ŠĀDAS MĀCĪBAS:                                                 

* Pasaules un cilvēka energoinformatīvo lauku uzbūve 

*Apzinata elpošana, * Augu enerģētika, * Veselīgs uzturs

* Cilveka anatomijas un fiziologijas pamati, * Dziedniecības metodes

Tie, kas pievienojas vēlāk - no visiem vebināriem var iegādāties ierakstus. Pirmajā pusgadā obligāti cikli "Dvēsele Pasaulē" un "Fizioloģijas pamati"

Mācības otrajā periodā (patreiz notiek)  Jaunajam kursam otrā perioda plāni var daļēji atšķirties. 

OTRAJĀ GADĀ APGŪSIET ŠĀDAS MĀCĪBAS:                                                                           

* Psiholoģijas un ētikas un psihosomatikas pamati *Pirmā palīdzība sev un otram

* Bioenerģētiksās dziedniecības metodes,* Telpiski - sistēmiskās dziedināšanas pamati , * Transa metodes

* Saiknes ar augstākiem spēkiem veidošana,* Dziednieciskie rituāli, * Energoinformatīvā lauka lasīšana

* Garīgā dziedniecība un vārda spēks,* Radošuma atvēršana, * Dabas aptiekas veidošana

* Holodinamikas pamati * Dziedinosās kustības un skaņas

Dienā ir 8 mācību stundas, no 10.00 līdz 18.00  ar  pusdienas pārtraukumu. 

Rīta nodarbību laiks 10.00 - 13.30 (4 akad.st.)

Vakara laiks 14.30 - 18.00 (4 akad.st.)

Stundu attiecība var mainīties (piemēram 3 st. + 5 st.)

Par vasaras nometni lasiet šeit - nometnē aicināti visu dziedniecības kursu dalībnieki!

Lai cilvēks būtu dziednieks, nav tāda viena noteikta zināšanu un prasmju kopuma – dziedniecība ir ļoti plašs jēdziens, tā visu laiku mainās, un būtībā katrs labs dziednieks strādā pēc savām metodēm, kaut arī parasti turpina visu mūžu kaut ko mācīties. Tāda viena vienota programma ne tikai nav vajadzīga, tā patiesībā nemaz nav iespējama, jo daudz svarīgāk ir, lai katrs attīsta tieši savu jomu.
Tādēl katram būs iespēja gan sekot sastādītajai kursa programmai (optimālais variants), gan mācīties citos variantos.

 Mācības kursā “JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA” notiks pēc “punktu sistēmas” – tā pie mums nav pierasta, bet citu valstu mācību iestādēs tiek plaši lietota, un ir diezgan vienkārša. Pirmajā pusgadā kopā 10 dienas pa 8 stundām, t.i. 80 punktu iegūšanas iespēja + vasaras prakse 3 dienas, t.i.  32 punkti, kopā 112 punkti.

KURSĀ OBLIGĀTI IR šādi minimāli pamati:

1)      Cikls  “Dvēsele Pasaulē” – garīgo zinību vebināri + bioenerģētika  

2)      Prakse meditācijā, enerģiju vadīšanā  un kontaktā ar augstāko lauku būtnēm.

3)      Minimālas psiholoģijas un ētikas zināšanas, jo tas tomēr ir darbs ar cilvēkiem (tie, kas psiholoģiju jau kaut kur studējuši, var izvēlēties ko citu šo lekciju vietā)

4)      Cikls "Vienkāršā fizioloģija un anatomija", jo pie dziednieka visbiežāk joprojām vēršas ar veselības jautājumiem  (tie, kas to jau kaut kur studējuši, var izvēlēties ko citu šo lekciju vietā)

4)      Vasaras prakse vismaz 1 dienu, t.sk. vai papildus - spēku apmaiņa ar augiem. Tiem, kas ir tikai onlainā - vasarā klātbūtne visās 3 dienās.

5)      1 individuāla konsultācija auras kārtošanā (papildus programmai) ārpus pārējām nodarbībām.

Pārējās prasmes var būt visdažādākajās dziedniecības nozarēs un metodēs, bet ir jāsavāc vajadzīgais punktu skaits.

UZMANĪBU!  Mūsu pasaulē ir ienākusi agrāk nebijusi parādība - covid vakcīnas. Ikdienas dzīvē ar tam var sadzīvot, bet mūsu darbā, it īpaši - šajā, jaunā laika dziedināšanas jomā, tās būtiski traucē. Tādēļ ar C-vakcīnu potētiem cilvēkiem jābūt atjaunotai un sakārtotai aurai (turklāt pēc tam tas visu atlikušo mūžu jāuztur ikdienas praksē), lai būtu iespējams kvalitatīvs kontakts ar Augstākiem spēkiem.  Šāda auras kārtošana un apzināts kontakts ar savas dvēseles apakšējo enkuru un augšējo, Gara pavadoni, ir ļoti noderīga jebkuram, kas grib darboties smalkajā pasaulē - tādēl šāds pasākums ietverts kursa obligātajā programmā. Tā kā mēs nešķirosim cilvēkus pēc viņu medicīniskajiem sertifikātiem, un nevienam neprasīsim uzrādīt nekādus savus medicīniskos datus, tad šis process pienākas visiem kursa dalībniekiem. Mēs lūgsim Jūs katru parakstīt atbildības apliecinajumu, kurā paši uzņematies atbildību par savu fizisko un psihisko veselību - to varēs izdarīt pirmajā klātienes nodarbībā vai arī, atsūtot epastā.

PAR NOSLĒGUMA DARBU. Kursa beigšana un noslēguma darba aizstāvēšana dod iespējas iegūt pieaugušo neformālās izglītības apliecību no biedrības ‘Moirunams’, kas apliecina dziednieka kvalifikāciju un dod iespējas strādāt visā Latvijas teritorijā papildus savai pamata profesijai. Noslēguma darba izstrāde būs tiem, kas to gribēs, jo tā ir reāla prakse un darbs, kas tiešām apliecina, ka cilvēks interesējas par šo un ir gatavs strādāt ar citiem. Un tas ir arī ļoti interesanti – meklēt variantus, vērot rezultātus, pārliecināties par to, kas sanāk, u.t.t

Lai dabūtu APLIECĪBU, ir vēlams apmeklēt tieši šim kursam sastadīto programmu, bet, ja kaut kas pavisam neinteresē vai ir jau apgūts (psihologiem psiholoģija, mediķiem fizioloģija, piemēram) nebūs jānāk obligāti uz visām kursa “Jaunā laika dziedniecība” nodarbībām. Varēs iet uz tām, kas interesē - gan šī kursa ietvaros, gan citur, kur var dabūt ieskaites punktus (kopā 320). Tā kā Marijai ir daudz online nodarbību, ir iespēja apgūt lielu daļu visas vajadzīgās zināšanas un prasmes arī online vidē, kas ļauj macīties arī, dzīvojot tālu vai ārzemes. Tomēr vasaras prakse ir jāapmeklē klātienē, un noslēguma darbs arī būs jāprezentē klātienē. Arī 1 vizīte pie Marijas auras kārtošanā notiek klātienē. Tāpat jārēķinās, ka klātienes nodarbības nedublējas un netiek ierakstītas, bet tieši tajās ir praktiskās dziedināšanas metodes. Papildus klāt nāk arī noslēguma darbam vajadzīgās konsultācijas – tās katrs ņem un apmaksā atsevišķi vai arī tiek galā bez tām. Diplomdarbu pieņems Marija Sils, un vēl kāds pasniedzējs, kas iesaistījies tā tapšanā. Tas varēs notikt gan pēc gada, gan pēc jebkurā laikā, kad punkti savākti un darbs gatavs.

TIEM, KAM NEVAJAG beigšanas apliecību – būs iespēja nākt vienkārši uz tām nodarbībām, kas liekas interesantas un ir brīvi pieejamas.

DAĻA NODARBĪBU  būs pieejamas tikai tiem, kas ir bijuši uz atbilstošām nodarbībām iepriekš, jo būs nepieciešama iepriekšēja sagatavotība – par to vienmēr būs iespēja iepriekš uzzināt. Šādas nodarbības būs otrajā mācību gadā.

 PUNKTU UZSKAITE. Kopējais punktu skaits līdz diplomdarbam ir 320 punkti. 

Divu gadu kursā + vasaras praksē var iegūt 272 punktus, vēl 48 ir jāsavāc citās ”Moirunama” nodarbībās, pašiem izvēloties – kādās.  Tos varēs vākt, pildot mājasdarbus un arī  dažādās nodarbībās – Marijas Sils un arī dažu citu vadītāju. Ik pa laikam tiks izsūtīti un mājaslapā publicēti vietas un laiki, kur būs nodarbības, par kurām ieskaitās punkti. Parasti par 1 stundu varēs dabūt 1 punktu, bet dažos pasākumos arī vairāk (tas būs izlasāms).

Nopērkot vebinara ierakstu, bet neesot tajā klāt notikšanas laikā, punkti tiek pieskaitīti pēc mājasdarba iesūtīšanas (tas attiecas gan uz obligāto programmas daļu, gan pārējiem vebināriem). Vebināra laikā jābūt klāt ar aktīvas komunikācijas iespējām - ar mikrofonu, kameru, vai, iznēmuma kartā - sarakstoties čatā. Tiem, kas bijuši klāt vebinārā, mājasdarbi ir brīvas izvēles pasākums, par ko var dabūt papildpunktu.

PIETEIKŠANĀS punktu uzskaitei neuzliek nekādus pienākumus regulāram apmeklējumam – tos var vākt tik ilgi, cik vēlas, jebkurā brīdī uzsākot un pārtraucot vākšanu. Pieteikšanās ir nepieciešama tad, ja pastāv iespēja, ka vēlēsieties dabūt dziednieka diplomu par kursa beigšanu, kā arī dažu nodarbību apmeklējumam, kur būs vajadzīga iepriekšēja pieredze.

INFORMĀCIJA PAR IESPĒJĀM IEGŪT PUNKTUS vienmēr būs pieejama šeit, mājaslapā (sk. zemāk) un izsūtītajos epastos.  Punktu uzskaite sākas no brīža, kas dalībnieks pieteicies kursam, iepriekš apmekletās nodarbības neskaitās. Arī citur, ārpus biedrības "Moirunams" apmeklētie kursi neskaitās.

PUNKTU UZSKAITES VIETA. Tā kā daļa nodarbību man un citiem notiek virtuālā vidē, būs virtuāla  “Uzskaites grāmatu” ( caur googl dokumentiem) , kur katrs varēs redzēt, cik punkti savākti un par ko. Tai būs pieeja visiem, kas pieteikušies  šai “punktu sistēmai”.  Būs viss skaidri un vienkārši!

 DALĪBAS MAKSA. Kursa nodarbībām ir noteikta dalības maksa. Ja izvēlaties citas nodarbības – tā var atšķirties.

Klātienes nodarbību diena maksā 48,- eiro

Onlain nodarbību diena maksā 36,- eiro

Mācību maksa ietver informatīvos materiālus un mājasdarbu tēmas.

Precīza kursu norises vieta un pieejas saites vebināriem tiks paziņotas tiem, kas pieteikušies.

I kursa beidzējas Zaigas Širinas atsauksme: " Noteikti iesaku šo kursu, jo var apgūt praktiski- kā palīdzēt sev un citiem cilvēkiem. Labs, pārdomāts kurss, kurā apgūst zināšanas un prasmes, lai varētu dzīvot pilnvērtīgu, enerģētiski piepildītu dzīvi bez zālēm un ar smaidu sejā! "
😄

Papildus informācija:

t.: +371 29393605 (Marija)

organizatore Ilze, t.: +371 28343369

E-pasts:  zemesvejs12@gmail.com

LŪDZU PIETEIKTIES ŠEIT:  ANKETA

Mēs neatbalstām cilvēku šķirošanu pēc medicīniskiem rādītājiem, tādēļ šeit negaidām tos, kam telefonā būs aktīva aplikācija "Apturi Covid" vai tai līdzīga, kas veicina cilvēku dalīšanu! Enerģētiskā lauka tīrības un sociālās drošības dēl klātienes nodarbību laikā lūgsim arī atslēgt telefonos skaņu, internetu un bluetooth signālu. Te katrs pats atbild par savu veselību!

------------------------------------

Esi gaidīts!

/kursu organizē biedrība 'Moirunams'/

___________________________________________________

PASNIEDZĒJI pirmajā mācību periodā:

Marija Sils 

"Jaunā laika dziedniecības" kursa veidotāja un vadītāja.
Sistēmiskā šamane, dabas un gara dziedināšanas meistare.
Topošajiem dziedniekiem lasīs lekcijas par cilvēka un pasaules energoinformatīvo uzbūvi, dziedniecību vēsturiski un mūsdienās, kā arī vadīs dažādas dziedneicības metožu prakses, meditācijas un bioenerģētikas nodarbības.
Vairāk par Marijas praksēm: http://www.zemesvejs.lv/
                                                                     Solvita Kūna  

Augu enerģiju un aromātu ķērāja, Latvijas dabisko ēterisko eļļu meistare, kas prot notvert jebkura auga garu un saglabāt to kalpošanai cilvēkiem.
Solvita stāstīs, rādīs un mācīs, kā sajust augu enerģijas, kā tās pielietot ikdienā un atveseļošanas darbā.
Vairāk par Solvitas devumu: http://www.cade.lv/


                                                                     Marika Zelča-Čerāne   

Slow-medicine speciāliste, ārste, kas labprāt nodarbojas ar plašas auditorijas izglītošanu veselības un fizioloģijas jautājumos.
Marikas lekcijas ir skaidras, praktiskas, uzskates materiāliem bagātas un visiem saprotamas, neraugoties uz tēmas sarežģītību.
Vairāk par Mariku šeit: https://slowmedicineambulance.com/

                                                                      Aigars Mozulis   

Elpošanas meistars - mācīs topošajiem dziedniekiem uzmanības vadītu apzināto elpošanu.
Aigara elpošanas metodes ir apbrīnojami vienkāršas un reizē ļoti iedarbīgas - tās noder gan profesionāļiem, gan ikvienam, kas vēlas atjaunot veselību dabiskā veidā.
Vairāk par Aigara metodēm: https://www.facebook.com/bodyrestartlv/

__________________________________________________________________

PAPILDUS PUNKTU IEGŪŠANAS VIETAS ŠOBRĪD:

Individuālā konsultācija pie Marijas = 2 punkti

Sistēmisko sakārtojumu grupas pie Marijas, klātienē un online 

Aizvietotājs = 1 darbā 1punkts;  Klients = 1 darbā 3 punkti

Dažādi vebināri - vidēji 1 punkts stundā

Kuldīgas vai Tukuma grupu pasākumi = 1 vakars 3 p.

Pārdzimšanas process (dzimšanas grupās) = 1 p. 'jaundzimušajam'

Sistēmiski šamaniskie pasākumi vidēji 1 punkts stundā.

Šamaniskie celojumi Tukumā = 2 p. vakars

Bioenerģētika onlain = 1 punkts par reizi

Elpošanas cikls (vada Agnese Guļāne) = 1 punkts par reizi

Vasaras nometnes ārpus kursa programmas:

Šamaniskās: "Ienākšana" = 32 punkti, "Pieredzējums" = 48 punkti, "Izaugšana" = 48 punkti, "Spēka zvēru zīmes" = 36 punkti.

Sistēmiskā nometne "Dzīves upe" = 32 punkti.

Un, protams, mājasdarbi - vidēji 1 punkts par pieņemtu darbu.